Burslar


Burs Alma Talebi – Şartname

 1. GENEL HÜKÜMLER

  Madde 1. Amaç – Orta öğrenimde e yüksek öğrenimde  eğitim alma hakkını kazanarak , ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimlerini sürdürmekte zorlanan gençlerimize, destek olmak üzere eğitim bursu sağlanması.Madde 2.Kapsam –  Sarıyer Lisesi Mezunları  Derneği tarafından öğrencilere verilecek burslarla ilgili işleyiş ve kurallar.
 1. BURSLARIN TEMEL UNSURLARIMadde 3. Yararlanıcılar-
 • Öncelikle Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi mezunları
 • Anne-Babası Sarıyer Lisesi, Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi mezunları
 • Sarıyer ilçesi dahilindeki okullardan mezun olan
 • Babası/annesi olmayan
 • Babası işsiz, çalışamaz durumda olan
 • Anne/baba/kardeş engelli olan
 • Anne baba ayrı olan
 • Anne babası dışında başka biri tarafından bakıma muhtaç olan

Burslar her yıl yeniden gözden geçirilir ve birer yıllık olarak tahsis edilir. Kaynak sağlanmasına, belirlenmiş öğrencilere burs sağlayan bağışçıların desteklerini sürdürmelerine ve öğrencilerin koşullarının uygunluğunun devam etmesine bağlı olarak bursların her burslu öğrencinin mezuniyetlerine kadar devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4. Burs Kaynakları- Bursların ana kaynağı Dernek tarafından işletilen Liseliler Parkı , Dernek etkinlikleri,  üye ve mezunlardır.

Ayrıca Dernek elde ettiği gelirlerin cari giderler ve Derneğin devamlılığı ve güçlenmesini sağlayacak projeler için gerekli harcamalar dışındaki kısmının tamamını burslara ayırmak amacındadır.

Madde 5. Bursların Süresi – Burslar öğretim yılını kapsayacak şekilde yılda iki kez verilir (Ekim-Mart)

Madde 6. Bursların miktarı – Burs verilecek öğrenci sayısı her eğitim yılı başında sağlanan kaynağa göre  belirlenir. Öğrenim yılı boyunca ilave kaynak sağlanması halinde bu sayı artırılabilir.

Burs tutarı yılda bir kez Sarıyer Lisesi Mezunları Derneği Burs Komitesi tarafından önerilip Dernek Yönetim Kurulu’nda görüşülüp onaylanarak belirlenir.  Daha önceki yıllarda burs almakta olan öğrencilere de başarı durumları değerlendirilmek suretiyle belirlenen yeni tutar kadar ödeme yapılır.

 1. BAŞVURU VE ADAYLIK KOŞULLARIMadde 7. Maddi imkansızlık – Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin, öğrenim görmelerine yetecek düzeyde maddi imkana sahip olmamaları başvuru ve adaylık için temel koşuldur.

Aday olmak isteyen öğrenci, kendisinin ve ailesinin mal varlığı ile gelir durumunu yazılı olarak beyan eder. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, adaylık kabul edilmez. Burs tahsisinden  sonra bu yönde bir tespit yapılması halinde ise burs kesilir.

Kendisine burs tahsisinden sonra mal varlığı ve gelirinde artış olan öğrenci, bu durumu Sarıyer Lisesi Mezunları Derneği’ne yazılı olarak bildirir. Burs Komitesi durumu değerlendirerek bursun devamına veya kesilmesine karar verir.
Her eğitim dönemi sonunda burs verilen öğrencilerin notlarını gösteren belgeler alınarak dosyalarına bir kopyası koyulur.

Madde 8. Başvuru tarihleri ve sonuçlandırma –  

Burs başvuruları 01-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında

www.slm.org sitesinde yayınlanan başvuru formu doldurarak burslar@slm.org.tr adresine mail ile atılacaktır.

Değerlendirme ve mülakat 01-15 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Burs ödemeleri Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.

 1. BURS ALACAKLARIN SEÇİMİ VE DEVAM KOŞULLARIMadde 9. Bursların duyurulması – Dernek tarafından burs verileceği, Sarıyer Lisesi Mezunları Derneği İnternet sitesinde,  Derneğin  ilan asmaya müsait yerlerinde ilan edilir.Madde 10. Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler – Burs için aday olmak isteyen öğrenci, Dernek ya da bildirilen adresten temin edip doldurduğu Burs Başvuru formunu ve formda belirtilen belgeleri Derneğe teslim eder.Bu belgeler aşağıda verilmiştir:•    Öğrenci olduklarını gösteren belge, üst sınıflar için notlarını gösteren transcript,•    Ebeveynlerinin gelirlerini gösteren belgeler•    Evde kalıyorsa kendisinin ve ailesi kira ödüyorsa ailesinin kira kontratı fotokopisi,•    Okuyan kardeşleri varsa, onların öğrenim belgeleri.•   İkametgah

 
Madde 11. Burs alacakların seçimi – Burs Komitesi, maddi imkanlarını,  başka burslar alıp almadığını da imkanlar ölçüsünde tahkik edip değerlendirmeye katarak belirler.

Maddi açıdan yetersizliği belirlenen adaylar, öğrencinin başarı notuna göre sıralanır.

Madde 12. Bursun Devamı  – Burslu öğrencilerin başarı durumları her eğitim-öğretim yılı sonunda Madde 8’de belirtilen kriterler esas alınarak Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Derneğin kaynakları da göz önünde bulundurularak bursların devamı hususunda karar verilir.

 1. DİĞER HÜKÜMLERMadde 13. Yetki -Burs Komitesi, başvuru sürecine ilişkin usulleri ve başvuru belgelerinin şekil ve içeriklerini belirlemeye yetkilidir.Madde 14.Yürürlük – Bu yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun kabulü üzerine  01.08. 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve Sarıyer Lisesi Mezunları Derneği  burslarıyla ilgili olarak daha önce kabul edilmiş yönetmelik ve diğer benzeri, işleyişe ilişkin karar ve hükümlerin üzerinde olmak üzere geçerlidir.Madde 15. Değişiklikler –  Bu yönetmeliğe ilişkin değişiklikler, Burs Komitesinin önerisi ve Sarıyer Lisesi  Mezunları Derneği Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.Madde 16. Yürütme – Bu yönetmelik hükümlerinin yürütülmesi yetki ve sorumluluğu  Sarıyer Lisesi Mezunları Derneği Burs Komitesi’ndedir.

Şartnameyi okudum ve kabul ediyorum.

https://www.slm.org.tr/formlar/BursBasvuruFormu2023.doc

Yukarıdaki Linkte Bulunan Burs Başvuru formunun bilgisayarınıza indirip doldurularak  burslar@slm.org.tr adresine e-posta gönderilmesi rica olunur.

Bilgi için : 0212 218 25 15

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir