Hakkımızda


Sarıyer Lisesi Mezunları Derneği’nin temelinin atılmasına vesile olan okulumuz , 1966 yılında eski ortaokul olarak kullanılan binada eğitim-öğretime başlayarak ilk mezunlarını 1969 yılında verdi. Bu mezunlardan 50-60 kişilik bir grup yıllar sonra buluştular ve eski günleri anmanın sevincini yaşadılar. Aradan geçen yirmi bir yılın hasretiyle, bu güzelliği yaşayarak sürdürmeyi planladılar ve çatı altında toplanılmasına karar verdiler.
Büyük ünlü okulların dernekleri, vakıfları vardı ve bizim de olmalıydı düşüncesiyle bu gruptan içinden çıkan gönüllü bir ekip bu işi üstlenerek 01.10.1991 tarihinde ilk toplantısını yaparak dernek faaliyetlerine başladı. Kurulduğu günden beri tüzüğümüzün 1. maddesindeki amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmalarını yürüttü.
Dernek kurucuları önderliğinde bu ilk mezunlar sonrakilere ulaşarak büyümeğe başladı ve üyeler çoğaldı. Dernek çatısı altında eski mezun buluşmaları ve etkinlikler gerçekleştirildi. Üyelerinin sosyal, kültürel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yaptılar. Mezunları kendi aralarında dayanışmaya teşvik ettiler.
10 Mayıs 1998 yılında Vural Karahan’ın yönlendirmesi ve katkılarıyla Liseliler Parkı Çay Bahçesi (Eski Beyaz Park)Sarıyer Lisesi Mezunları Derneği’ne gelir getirici bir yer olarak kazandırıldı. Bu kazanımda payı olan mezunlarımızdan o dönemin Dernek Başkanı Güveyre Yurttagüler, Üyeler Süleyman Ekinci, Oğuzkan Yüksel, İzzet Bayraktar, Koray Büyükasar’ı sevgi ve saygıyla anmak gerekir.
Temel amaçlarımızdan biri olan “Öğrenci Bursları“ bu gelir getirici yer sayesinde gerçekleşmektedir. Her yıl 80-100 civarında ihtiyacı olan öğrenciye burs verilmekte ve bunun yanı sıra mezunlarımızı kaynaştırmaya/buluşturmaya yönelik etkinliklerimizi gerçekleştirmemizi sağlamaktadır.
Derneğimiz üyelerini Sarıyer Lisesinin devamı olan Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi mezunlarıyla çoğaltmayı, 700 civarında olan üye sayımızı yeni katılımlarla binlere beş binlere çıkartmayı hedeflemekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir