Tüzük


SARIYER LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM TEMEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI-MERKEZİ-AMACI-ÇALIŞMA KOŞULLARI ve BİÇİMLERİ

Madde 1- Derneğin adı SARIYER  LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ’dir. Dernek merkezi Zümrüt Evler Gazi Hasan Paşa sok. No. D/1 dir.

Derneğin amacı; üyeleri arasında sevgi, dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak, onların kültürel, sosyal, ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak Sarıyer Lisesi’nde eğitim ve öğretim imkanları dahilinde maddi manevi katkıda bulunmak, başarılı ve maddi imkanları sınırlı öğrencilere yardımcı olmaktır.

Denek amacını gerçekleştirmek üzere;

a)      Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve üye olarak kayıt eder,

b)      Yöresel, yurt çapında ve uluslar arası yararlı gördüğü hizmet ve bunlarla ilgili artırıcı projeleri uygular,

c)       Her türlü kültürel, sportif, sosyal faaliyetlerde bulunur, konferanslar sempozyumlar, paneller ve toplantılar düzenler, sergiler açar,

d)      Kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar, yayın organları edinip çalıştırır,

e)      İkametgahı ile amaç ve çalışmaları için gerekli taşınmaz ve taşınır malları satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

f)       Yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir,

g)      Gerekli diğer çalışmaları yapar,

 

Derneğin hiçbir yerde şubesi yoktur.

Derneğin Merkezi : ………………………………………………………… 80890 Sarıyer’dir.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 2-

Adı soyadı Doğ. Yeri tarihi Mesleği Tabiyeti Adresi
Turgut Çelik Üsküdar 1950 Serbest T.C Mecidiye mah. İ. Hakkı sok. 2/3 Ortaköy
Ayşen Çamlıbel Kırşehir 1952 İktisatçı T.C Mazhar Paşa sok. 5/7 Beşiktaş
Erol Turan İstanbul 1952 Mak. Müh. T.C İhsaniye Alt sok. 91/7 Üsküdar
Ş. Namık Düşko İstanbul 1951 Avukat T.C Kalpakçı Hasan sok. No.3 Tarabya/Sarıyer
Sevgi Atalay Sürmene 1951 Ev Hanımı T.C Kore Şehitleri cad. Çimen apt. 37/3 Esentepe
Ceyhan Altınkut Ankara 1952 Eczacı T.C Mektep sok. No.8/6 Yenimahalle/Sarıyer
Hilal Ilıkkan Turhal 1950 Muhasebeci T.C 8. Gazeteciler Sitesi E Blok D. 10

 

Madde 3- Derneğin adı, amacı değiştirilemez

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir